Marknadsföring av tobaksprodukter

Tobaksföretagen hävdar offentligt att de bara marknadsför sin produkt. För att påverka beteendet hos nuvarande vuxna rökare och att inte locka ungdomar eller icke-rökare. Forskning visar emellertid att tobaksmarknadsföring bidrar väsentligt till unga människors rökning beteende. En tredjedel av ungdoms experimentet uppstår som ett resultat av exponering för tobaksreklam. Marknadsföring och sponsring. och 78% av […]